Werken / stage lopen op Pipita

Pipita staat open om kennis te maken met kwalitatief goede, betrokken en enthousiaste collega's, die voor minimaal 2 jaar bij ons willen komen werken.

 

Wanneer er een vacature ontstaat, plaatsen wij deze naast verschillende vacaturesites, ook op deze website.

U kunt ook een open sollicitatie voorzien van een CV en motivatie sturen naar: info@pipita.school

Wij bewaren de open sollicitaties in een speciale file en nemen deze mee bij een eventuele ontstane vacature.

 

Stagiares die op zoek zijn naar een stageplaats kunnen mailen naar: info@pipita.school

Stuur de aanvraag inclusief een motivatie, CV, naam van de opleiding en de stageperiode.

Mocht je in aanmerking komen voor een stageplaats, dan houden we ook een skypegesprek, zodat we van te voren kennis met elkaar kunnen maken.

​​

Stichting Basisschool Pipita is dringend op zoek 

naar nieuwe bestuursleden.

 

Wat wordt er van u verwacht?

Over het algemeen heeft uw functie een toeziend karakter. U kijkt en denkt mee over het algemene beleid van de school op het gebied van organisatie, personeel, kwaliteit en onderwijs.

De voorzitter heeft een leidende rol binnen het bestuur en leidt de vergaderingen.

De penningmeester ziet toe op het financieel beleid en controleert de financiële gang van zaken.

De taak van de secretaris is het verzamelen van vergaderpunten, notuleren tijdens de vergaderingen en houdt de e-mailbox van het bestuur bij. Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@pipita.school of bestuur@pipita.school.